CO NOWEGO W PROJEKCIE?

CO NOWEGO W PROJEKCIE?

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęły się zajęcia: „Scratch dla początkujących” – 24 grupy ośmioosobowe, „Bezpieczna Cyberprzestrzeń” – 20 grup po 8 osób w każdej, co daje łącznie 279 kolejnych uczniów objętych wsparciem, w tym: 123 kobiety i 156 mężczyzn.

Na pierwszych zajęciach „Scratch dla początkujących” uczniowie zostali zapoznani z programem i celami zajęć, z regulaminem korzystania z zakupionych na potrzeby projektu urządzeń TIK, poznali podstawowe możliwości programu Scratch 3.0 w wersji desktopowej i online.

Na pierwszych zajęciach „Bezpiecznej Cyberprzestrzeni” uczniowie poznali program i cele zajęć. Zapoznali się z regulaminem obowiązującym uczestników w trakcie zajęć. Rozpoczęto realizację zagadnień związanych z zagrożeniami, które wpływają na bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Zostali wdrożeni do bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie poznali prawa autorskie, ich zakres oraz regulacje prawne dotyczące tego tematu. Wyszukiwali informacji na temat zastosowania „prawa cytatu”. Poznawali w jaki sposób podpisywać cytowane treści oraz pozyskane z zasobów otwartych fotografie.

W październiku kolejne dwie grupy uczniów rozpoczęły zajęcia: Warsztaty „Planeta Robotów”, które zakończyły się w grudniu, a 16 uczniów otrzymało certyfikaty poświadczające udział w zajęciach. Uczniowie budowali maszyny z klocków LEGO Mindstorms EV3, tworzyli programy sterujące na komputerze, które wprowadzały w ruch roboty. Poznali wszystkie czujniki zawarte w zestawie, za pomocą których modyfikowali konstrukcje robotów i programy sterujące. Poprzez udział w zajęciach uczniowie nabyli umiejętność pracy zespołowej i współpracy oraz logicznego myślenia. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy przygotowywali się do samodzielnej nauki w przyszłości, pogłębiali wiedzę, rozwijali swoje pasje oraz zdolności.

We wszystkich rodzajach zajęć uczestniczyli zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, którzy uczyli się zgodnie współpracować w grupach, rozwijając tym samym swoje kompetencje społeczne. Uczniowie  doskonalili komunikację, uczyli się trudnej sztuki kompromisu oraz właściwej organizacji pracy. Aktywnie i twórczo spędzają na nich czas. Zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

GALERIA