E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW

E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW

E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW   PROJEKT REALIZOWANY  

PRZEZ  PSP IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W KLIMONTOWIE 

 

Dnia 20 września 2018 r. w Kielcach podpisano umowę o dofinansowanie projektu  „E-dukacja w Gminie Klimontów”współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów  w zakresie TIK oraz kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK na lekcjach, w tym w zakresie nauczania robotyki od 1 października 2018r. do 30 kwietnia 2020 roku.  

W ramach realizowanego projektu z Poddziałania „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK przewiduje się doposażenie szkoły w sprzęty TIK, warsztaty i laboratoria dla uczniów dotyczące programowania i bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni oraz Laboratorium Robotyczne z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorm EV3.  

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły. Będą one dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dofinansowanie projektu z UE: 477 180, 45 PLN

Wartość projektu wynosi 561 370,25 PLN