Przedstawienie teatralne Projekt Mickiewicz

Wiadomo, że wychowanie poprzez sztukę kształtuje wrażliwość estetyczną, postawy moralne i kulturę dzieci i młodzieży. Dlatego też 13 listopada 2023r. klasy: 4b, 5a, 5c, 6a i 6b wraz z wychowawcami i opiekunami udali się do SOK-u w Staszowie na spektakl teatralny pt. „Projekt: Mickiewicz”, który wystawiał Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać wielu fragmentów Pana Tadeusza czy Świtezianki, ale przypomnieli sobie również coś, co już dobrze znali, czyli Panią Twardowską i Powrót taty. To wszystko okraszone dobrym humorem i wybitną grą sceniczną. Aktorzy czarowali widzów pięknem słowa i muzyki, mnogością efektów specjalnych i projekcją multimedialną. Poza tym, widzowie brali czynny udział w przedstawieniu pełniąc rolę jury oceniającego aktorów, żywo reagowali na wszystko co się działo na scenie. To była piękna lekcja literatury ojczystej przedstawiona w bardzo atrakcyjnej dla młodzieży formie, która dostarczyła nam wszystkim wielu estetycznych wzruszeń.

Skip to content