Lekcja 2. Temat: Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze. - Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe kl. 6
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. KL 6
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. KL. 6
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 6
Zajęcia Komputerowe 6 Informatyka 4-5
Przejdź do treści

Lekcja 2. Temat: Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze.

Klasa 4_inf


1. Znaczenie pojęć: urządzenia peryferyjne, urządzenia wejściowe i wyjściowe.
2 Sieć komputerowa.

3. Ikona, plik, katalog,  jednostki informacji.


Ikona - znak graficzny (mały rysunek) z podpisem symbolizujący plik, katalog, skrót, dysk lub program.

Plik - to zbiór danych, który ma nazwę i jest przechowywany na dysku.

Katalog (Folder) - zawiera pliki, ale może też zawierać inne katalogi, czyli podkatalogi, w których znajdują się pliki i kolejne podkatalogi. Pusty katalog ma rozmiar "0".

Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połaczonych ze sobą w celu wymiany danych (informacji) lub współdzielenia zasobów.

Sieć komputerowa czasem umożliwia:

  • przesyłanie między komputerami różnego typu informacji,
  • korzystanie przez wszystkich uzytkowników sieci z jednego urzadzenia typu drukarka lub skaner,
  • dostęp do głównej bazy danych,
  • wykorzystanie wspólnego oprogramowania.
Do stanowisk komputerowych często podłączane są urządzenia zewnętrzne. Rozpoznaj je i przesuń myszką do pola z odpowiednią nazwą.

Podział urządzeń komputerowych na urządzenia wejściowe i wyjściowe - ćwiczenia.
Urządzenia peryferyjne komputera

Urządzenia peryferyjne komputera

Wskaż do jakiej grupy należy urządzenie.
Monitor
Klawiatura
Mysz
Skaner
Drukarka
Mikrofon
Głośniki
Kamerka
Tablet graficzny

Praca domowa

W zeszycie przedmiotowym napisz do czego służą urządzenia przedstawione w podręczniku (s. 14-15). Dopisz do jakiej grupy należy opisywane urządzenie.

Zadanie 4, 5 i 8 (USTNIE!).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Wróć do spisu treści