Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

 „Dzieci w każdym wieku i z każdego środowiska

mogą zrobić znacznie więcej niż się powszechnie uważa”.
S
eymour Papert

Samorząd Uczniowski (samorząd) tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Co roku ci najbardziej aktywni wybierani są do Samorządów Klasowych, a następnie do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

  1. Przewodniczący: Zuzanna Korzeń
  2. Zastępca przewodniczącego: Konrad Góral
  3. Skarbnik: Jakub Koziarski