Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 Dni wolne od zajęć szkolnych i edukacyjnych

Zarządzenie nr 2/2017/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie w sprawie dodatkowych dni wolnych.