,,Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyczny

W ramach tego programu w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty dotyczące skutków palenia papierosów. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele klas siódmych i ósmych. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat skutków palenia papierosów za pomocą Quizu w aplikacji kahoot oraz kart pracy zawierających krzyżówki i zadania. Każda klasa przygotowała również plakat na temat szkodliwości palenia. Najwięcej punktów podczas warsztatów zdobyła klasa 8c. Uczniowie podczas warsztatów wykazali się wiedzą na temat szkodliwości palenia, zarówno w aspekcie zdrowotnym, społecznym jak i ekonomicznym. Gratulujemy!

Skip to content