Zielona Szkoła w Jarosławcu

Od wielu lat w PSP im. J. Ossolińskiego istnieje tradycja organizowania zajęć Zielonej Szkoły. Niestety, przez dwa lata, w okresie pandemii nie było takiej możliwości, dlatego
w tym roku postanowiliśmy zorganizować dla 47 uczniów naszej szkoły takie zajęcia na polskim wybrzeżu. Program Zielonej Szkoły obejmował wiele atrakcyjnych zajęć terenowych oraz sportowych na plaży i basenie. Odbyły się wycieczki alternatywne, zwiedzanie Ustki, Jarosławca oraz wioski rybackiej, rejs statkiem po Bałtyku, czy rajd rowerowy połączony z podchodami i grą dydaktyczną z przyrody i biologii. Wychowawcy starali się zaprezentować swoim uczniom najwspanialsze przyrodnicze, geograficzne, historyczne i regionalne osobliwości odwiedzanych miejsc.

W ramach doradztwa zawodowego zorganizowano spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadali o pracy, zawodach związanych z morzem, prezentowali filmy dokumentalne dotyczące pracy na łodzi rybackiej. Wizyta w Chacie Rybaka u pana Leszka była lekcją historii i współczesności zawodu rybaka, traktowała o ochronie zasobów morskich oraz podkreślała szacunek i pokorę wobec żywiołu Bałtyku.

 Dzieci uczyły się współpracy w grupie, opanowały umiejętność radzenia sobie
w nowych sytuacjach, budowały pewność siebie i uczyły się samodzielności. Cennym osiągnięciem w tych corocznych zajęciach było uczenie się przez doświadczenie, zabawę oraz przeżywanie. Wszystkie emocje, które towarzyszyły uczniom podczas Zielonej Szkoły utrwalały zdobytą wiedzę i wzmacniały więzi z grupą rówieśniczą.

Doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę, gospodarowanie pieniędzmi, przeliczanie ich podczas zakupów, umiejętność komunikowania się, dostosowania się do zasad wspólnego mieszkania z rówieśnikami, próbowanie nowych smaków oraz niezliczona ilość zdjęć i wrażeń estetycznych, to dodatkowy, cenny bagaż, który każdy przywiózł z tej Zielonej Szkoły wliczając w to wiadomości zdobyte podczas zwiedzania.

Uczniowie wykazali się kreatywnością i talentami podczas podsumowania Zielonej Szkoły, gdy prezentowali piosenki, scenki kabaretowe, tańce i wprawki muzyczne- programy przygotowane specjalnie na tę okazję. Podczas zajęć powstały liczne prace plastyczne, literackie i teksty piosenek. Uczestnicy Zielonej Szkoły przygotowali prace pod wspólnym tytułem-Opiekunowie w oczach uczniów- były to wspaniałe karykatury, na tyle wymowne, że nie trudno było rozpoznać prezentowanego wychowawcę.

 Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Wróciliśmy pełni wrażeń i przekonani, że sprawdziło się powiedzenie: „Podróże kształcą”.

Organizatorzy Zielonej Szkoły

Skip to content