Zakończenie udziału w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie wraz ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach w terminie od 15 września do 17 listopada 2021r. uczestniczyła w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Klimontów. W programie wzięło udział 30 uczniów z klas młodszych. Zajęcia odbywały się na Pływalni w Baćkowicach i były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Łącznie zrealizowano 20 godzin nauki pływania.

W trakcie zajęć uczniowie: poznali zasady bezpiecznego zachowania podczas pobytu na basenach wodnych, oswajali się z wodą, wyrabiali u siebie nawyk prawidłowego oddechu, poznali nazwy różnych styli pływackich, uczyli się pływać z akcesoriami do nauki pływania, asekuracją i samodzielnie. Ponadto uczniowie uczestniczyli w szkoleniu poprowadzonym przez pracownika ŚWOPR. Na szkoleniu poznali zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Większość uczniów na zakończenie udziału w projekcie opanowała trzy style pływackie i samodzielnie przepłynęła wyznaczony dystans. Wszyscy zachowywali się bezpiecznie.

Uczestnictwo w programie powszechnej nauki pływania pod nazwą „Umiem pływać” przyniosło uczniom wiele wrażeń i zostało pozytywnie odebrane przez rodziców uczniów biorących udział w programie.

                                                     Koordynator: Dorota Rogala