Zadania zaplanowane do realizacji przy wsparciu i współpracy z Komisją ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Wychowawcy klas I-VIII oraz Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zwrócili się z prośbą do Szanownej Komisji o dofinansowanie na zakup pomocy i materiałów.

W/w środki będą niezbędne do prowadzenia na bieżąco warsztatów plastycznych oraz zajęciowych z profilaktyki zdrowotnej dla naszej młodzieży.

W klasach VII-VIII podejmujemy i realizujemy zadania związane z tematyką wychowawczo- zdrowotną: „-Myślę pozytywnie, jestem wolny od nałogów….”, „Nie lekceważ tych sygnałów!”, „Nie ryzykuj utraty życia”!, „Świat toczył się zupełnie obok mnie”, Czy to może być depresja?”, „Dopalaczom mówię Nie!”.

W związku z w/w tematami chcemy dotrzeć do uczniów poprzez zajęcia kreatywne, innowacyjne, praktyczne.

Prosiliśmy również o wsparcie finansowe na zakup środków malarskich, gliny oraz niezbędnych materiałów papierniczych do zorganizowania konkursów plastycznych, prelekcji, prezentacji.

 W klasach IV-VI realizujemy zadania profilaktyczne oraz integracji interpersonalnej: ”Umożliwiajmy częste kontakty z rówieśnikami”, „Zamiast mówić daj przykład!”, „Rozmowa z moimi Rodzicami kluczem do sukcesu”. W klasach IV-VI chcemy poprowadzić warsztaty promujące zdrowie psychiczne oraz zapobieganie depresji.

Na czasie mamy tematykę Świąt Bożego Narodzenia, w związku z tym ogłoszono konkurs na najpiękniej ozdobione okno. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI

W młodszych klasach wprowadziliśmy już zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości używek, alkoholu, o tematyce: ”Nie pal przy mnie, proszę Cię Mamo i Tato…”. ”Wiem, co jem…Zdrowo jem, więcej wiem…”,

Promujemy na bieżąco działania profilaktyki z działu: bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.

Planowane jest zorganizowanie warsztatów ceramiczno-plastycznych: „Farbą umazane z gliny ulepione”.

W imieniu nauczycieli i rodziców dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi, Szanownej Komisji za paczki dla naszych uczniów, którzy obdarowani zostali w Dniu Świętego Mikołaja.

W/w imprezy odbywać się będą na przełomie najbliższego miesiąca grudnia 2022r. oraz stycznia i lutego 2023r.

Zachęcamy nauczycieli do korzystania z funduszy Komisji i realizacji w/w zadań.

Skip to content