WYKŁADY NA UJK I IPN W KIELCACH

Dnia 23 września 2021 roku uczniowie klas ósmych i siódmych uczestniczyli w wyjeździe do Kielc.

Pierwszym punktem programu była wizyta na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Instytucie Historii, gdzie powitał nas Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys.
Następnie dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz wygłosił wykład ”Między Poznaniem a Radomiem. Strajki i protesty w Polsce od czerwca 56 do czerwca 76”.

W trakcie wykładu prof. Ryszard Gryz w bardzo ciekawy sposób wprowadził zebranych w czasy powojennej Polski, przedstawił genezę, przebieg strajków robotniczych oraz studenckich w okresie PRL-u. Wykład wzbogacony był o prezentację multimedialną, która zawierała wiele ciekawostek, filmów i zdjęć omawianych wydarzeń.

Uczniowie wysłuchali wykładu w skupieniu i z dużym zainteresowaniem. Na zakończenie przeprowadzony został krótki konkurs, dotyczący tematyki poruszanej na wykładzie. Uczniom, którzy właściwie odpowiedzieli na pytania prof. Gryz wręczył nagrody. Dyrektor Instytutu prof. Jerzy Gapys podarował kilka książek do biblioteki szkolnej.

Drugim punktem wycieczki było Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” Instytutu Pamięci Narodowej. Zajęcia pt.„ Polacy pod dwiema okupacjami” związane były z II wojną światową.  Pracownik IPN przeprowadził wykład przeplatany pogadanką, dzięki czemu młodzież miała możliwość wypowiadania i dzielenia się swoją wiedzą. Poruszana tematyka interesowała uczniów, byli oni aktywni i chętnie dyskutowali.

Po zajęciach nie zabrakło również czasu na chwilkę relaksu i odpoczynek.

Wyjazd był bardzo udany, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i integracyjnym, panowała miła i koleżeńska atmosfera.