WOJEWÓDZKI KONKURS „PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”

W marcu Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach ogłosiła konkurs – „Pamięć o żołnierzach wyklętych”. Współorganizatorem Konkursu był Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Celem konkursu było: popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozbudzenie zainteresowań historycznych, edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu, kształtowanie postaw patriotycznych oraz dumy narodowej poprzez propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej i inwencji twórczej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie projektu kartki pocztowej poświęconej tematyce Żołnierzy Wyklętych.

Z klas 7a i 7b przystąpiło 4 uczestników: Dziorek Melania, Gwizdoń Karolina i Polit Aleksandra z kl. 7a, oraz Trojanowski Hubert z kl. 7b.

Jedna praca uzyskała uznanie i została wyróżniona, była to praca Aleksandry Polit z klasy 7a.