Warsztaty plastyczno- ceramiczne

W warsztatach plastyczno-ceramicznych: „Z gliny ulepione…,Farbą umazane…” uczestniczyło 39 uczniów z klas 1-3. W dniu 09.06 2022r. zorganizowano warsztaty dla klasy pierwszej „a” , w których uczestniczyło 21 uczniów i 14.06.2022r. dla pozostałych uczniów klas I-III”.

Zajęcia warsztatowe miały za zadanie stymulowanie rozwoju osobowości twórczej dziecka. Główne cele, jakie niósł udział w naszych zajęciach to: rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności współpracy w grupie zadaniowej, rozwijanie samodzielności, pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli.

W opinii dzieci zajęcia były bardzo ciekawe. Uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością i wyobraźnią. Wykonali przepiękne prace – rzeźby, przez co uwidoczniły się ukryte talenty uczniów klas I-III. Pracą dzieci klas I-III była zabawa, dzieci uczyły się poprzez wszystko, co robiły.

Wszystkie materiały rzeźbiarskie, materiały papiernicze oraz dyplomy i nagrody zakupione zostały z dofinansowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content