„SZLACHETNE ZDROWIE” – KONKURS

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, organizując  turnieje, konkursy  o zdrowiu i bezpieczeństwie. 7 czerwca 2021  roku  zorganizowano w klasach trzecich  ”Konkurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie…”.

Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego odżywiania, promowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka, rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, życia bez nałogów.

Uczestnikami tej imprezy konkursowej  byli uczniowie klasy III a i b.

W konkursie uczestniczyło w I etapie 23 uczniów z klasy III ”a” oraz 18 uczniów z klasy III ”b”.

Spośród wszystkich uczestników wyłoniono po czworo uczniów z każdej klasy, którzy najlepiej poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.  Organizatorami konkurs byli nauczyciele klas trzecich.

Zorganizowano prelekcję na temat  zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa  oraz  wczesnej profilaktyki ”Jestem wolny od  nałogów…”.

Skip to content