SUKCESY UCZNIÓW W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „KATYŃ PAMIĘTAJMY”

Konkurs “KATYŃ PAMIĘTAJMY” skierowany był do uczniów szkół województwa świętokrzyskiego. Organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Cele:

zdobywanie  i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej,

poszerzenie wiedzy i wrażliwości uczniów na temat losów żołnierzy polskich i ich rodzin pod okupacją sowiecką poprzez napisanie pracy literackiej, kartki pamiątkowej lub pracy plastycznej zgodnej z hasłem konkursu :

„Płacz łzami całego świata, kiedy już wiesz o Katyniu, łzami,  które nie znaczą twarzy ale wstrząsają wnętrzem człowieka…”

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĘLI:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Uczennice naszej szkoły wykonały prace na konkurs i zajęły następujące miejsca:

Oliwia Bryła z klasy 8B- III miejsce w kategorii praca plastyczna.

Patrycja Piętka z klasy 8B- wyróżnienie w kategorii praca plastyczna.

Bartosz Żuk z klasy 8A- III miejsce w kategorii praca literacka.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!