Sukces naszego ucznia – pokonkursowe spotkanie na Zamku w Sandomierzu

Dnia 6 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste posumowanie I Edycji Projektu Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sandomierskiego „Poznaję, Działam, Wybieram! – Zawodowy Zawrót Głowy”, która objęta została honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursów w ramach tego projektu. Udział w konkursie był poprzedzony warsztatami, pogadankami oraz filmami z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych.

  1. Uczniowie klas I-III wykonywali plakaty na temat – Mój wymarzony zawód (61 prac)
  2. Uczniowie klas IV-VIII wykonali plakaty na temat – Pocztówka mojego zawodu (29 prac).

W uroczystym podsumowaniu udział wzięli: Uczniowie-laureaci konkursów oraz władze powiatu sandomierskiego, kuratorium oświaty w Kielcach, starostwa powiatowego, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół, koordynatorzy powiatowi i szkolni doradztwa zawodowego.

Szkoły prezentowały swoje działania, które wywołały ogólne zainteresowanie i uznanie.

Laureatem naszej szkoły, który otrzymał wyróżnienie za swoją pracę, pt. „Mój wymarzony zawód”, został Bartosz Wójcik, uczeń klasy II a, który odebrał nagrodę wraz z doradcą zawodowym, p. Joanną Brzyszcz.

Na tej uroczystości obecna była telewizja regionalna, która rejestrowała wydarzenie. Rozdanie nagród, wspólne fotografie oraz poczęstunek zakończyły spotkanie w pięknych wnętrzach zamku.

Link do wydarzenia: Konferencja w ramach działań „Wojewódzkiego Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego” – Kuratorium Oświaty w Kielcach (kielce.pl)

Skip to content