SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

W tym roku szkolnym akcja Sprzątanie Świata została podzielona: w kolejnych dniach od 13 do 17 września poszczególne klasy wraz z wychowawcami sprzątały wyznaczone miejsca. Uczniowie zostali wcześniej poinformowani o historii, znaczeniu oraz idei akcji.

W pogadankach wychowawcy podkreślili, jak należy się do zbiórki odpadów przygotować oraz dlaczego należy takie akcje podejmować. Udział uczniów w akcji wpisuje się w szereg działań proekologicznych prowadzonych w szkole. Zebrane odpady zostały przekazane do wywozu do EZGDK w Janczycach.

Skip to content