Sprawozdanie z realizacji programu „Umiem Pływać”

Dwudziestoosobowa grupa  uczniów klasy drugiej oraz rezerwowi sześciu uczniów z naszej szkoły brali udział w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Organizatorem Projektu był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy pod patronatem Wojewódzkiego  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Zajęcia odbywały się  raz w tygodniu we wtorek na basenie Baćkowice pod okiem instruktorów. Było to wspaniałe przedsięwzięcie, ponieważ dzieci miały  okazję oswoić się z wodą i nauczyć pływać. Program trwał od 20 września, obejmował  łącznie 20 godzin zegarowych i zakończył się 29 listopada 2022 roku. Dzieci bardzo sumiennie ćwiczyły, na każdych zajęciach były widoczne postępy.

Na zakończenie Programu Umiem Pływać uczniowie zdawali Egzamin praktyczny, który był końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów. Uczniowie zaliczali  sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, Wszyscy uczestnicy Projektu za pozytywne wyniki w nauce pływania otrzymali Certyfikaty.

Dzieci uczestniczyły w szkoleniu na temat zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych prowadzonym przez pracowników ŚWOPR w Kielcach w dniu 06.12.2022r. Uczniowie  bardzo chętnie korzystali z zajęć na pływalni. Instruktorzy w bardzo profesjonalny sposób udzielali dzieciom wszelkich porad i wskazówek na temat  bezpiecznego zachowywania się w wodzie podczas pływania, omawiali poszczególne etapy oraz style nauki pływania.

Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, bezpiecznego zachowania się w wodzie, udzielania pierwszej pomocy, dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Koordynator Programu:

Małgorzata Zaroda

Skip to content