SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM

W ramach Szkoły  Promującej Zdrowie w ciągu całego roku szkolnego realizowano zadania zdrowotne związane z bezpieczeństwem na drodze. W Programie szkoły ujęto w szerokim zakresie zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach zarówno na wsi jak i w mieście.

Dzielnicowy policji mł. aspirant szt. Mateusz Przybyła  przeprowadził spotkania, prelekcje na tematy związane z bezpieczeństwem w czasie wakacji gier, zabaw oraz  poruszania się po drogach. Zaplanowane  działania i cele zostały zrealizowane. Uczniowie biorący udział w spotkaniach z dzielnicowym policji zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im w zapobieganiu wypadków. Uczniowie  zostali poinformowani o możliwości uzyskania fachowej pomocy ze strony osób konkretnych oraz instytucji.

W/w realizacja celów, działań, zadań propagowała zdrowy i bezpieczny styl życia, a tym samym przeciwdziałanie i zapobieganie wypadkom. Wśród uczniów było duże zainteresowanie w zdobywaniu wiedzy na tematy zdrowotne, tematy na temat zdrowia i bezpieczeństwa. W ciągu całego roku szkolnego prowadzono na zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych pogadanki edukacyjne o tematyce: „Bądź bezpieczny na drodze- zachowuj się ostrożnie,” „Jestem bezpieczny w domu i szkole,” „Potrafię bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny”, ”Bezpieczeństwo, droga i ja”. Uczniowie klas pod opieką nauczycieli  przygotowują inscenizacje, teatrzyki, przedstawienia, scenki. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  opracowano regulaminy szkolne.

W miesiącu październiku 2020r. oraz  maju i czerwcu 2021r. wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali lekcje praktyczne w  terenie, aby każdy uczeń mógł zobaczyć jakie znaki drogowe znajdują się przy przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniu ulic, jak zachowywać się w ruchu drogowym.

W czerwcu zorganizowano spotkanie z dzielnicowym policji. Celem spotkania było przypomnienie uczniom ogólnych zasad bezpieczeństwa. Dzielnicowy przypominał dzieciom podstawowe zasady na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, na ulicy, w szkole i domu. Poinformował uczniów klas I-VI o odpowiedzialności gier i zabaw oraz  o bezpiecznym korzystaniu z dróg. „Bezpieczeństwo, droga i ja” to  nadrzędny temat zajęć warsztatowych z dzielnicowym policji.

Skip to content