Projekt „Umiem Pływać”

Dzięki programowi „Umiem Pływać” uczniowie szkół podstawowych uczą się podstaw pływania. Ta forma aktywności wspomaga profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ na prawidłowy rozwój dzieci ma regularna aktywność fizyczna. Pomaga w nawiązywaniu przyjaźni, podwyższa samoocenę, umożliwia bezcenny kontakt z rówieśnikami, kolegami ze szkoły czy zajęć sportowych

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to jedno z zadań finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W w/w Projekcie biorą udział uczniowie klasy II „a” z Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie oraz uczniowie klas II, III ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia rozpoczęły się 20 września 2022 roku i potrwają do 29 listopada 2022 r. na krytej pływalni w Baćkowicach. Odbywają się w każdy wtorek tygodnia i trwają 90 minut. Prowadzone są przez przez wykwalifikowanych instruktorów w dwóch grupach (15-to osobowych na jednego instruktora).

Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą motywacją do atrakcyjnej propozycji spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Pływanie i ćwiczenia w wodzie są jedną z form aktywności ruchowej, która pobudza ogólny rozwój organizmu. Pomaga regulować metabolizm, napięcie mięśni i poprawiać siłę serca i płuc wpływając korzystnie na rozwój fizyczny dziecka.

Skip to content