ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW”

Dnia 30 listopada 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie zakończyła realizację projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.          

Projekt miał na celu doposażenie szkoły w nowoczesne środki technologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK oraz zwiększenie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności u uczniów.

Na realizację projektu szkoła otrzymała wsparcie w kwocie 561 370,25 zł.

Dzięki realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” w szkole odbyły się specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły o nowoczesne pomoce i narzędzia TIK, takie jak: tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety, zestawy klocków Lego Mindstorms Education EV3, monitor interaktywny, interaktywną podłogę i inne. Z zakupionych środków dydaktycznych korzystali uczniowie biorący udział w trzech rodzajach zajęć: „Bezpieczna Cyberprzestrzeń”, „Scratch dla początkujących” i Warsztaty „Planeta Robotów” oraz prowadzący zajęcia nauczyciele.  Zajęcia z projektu odbywały się stacjonarnie oraz zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams. Łącznie zrealizowano 2 320 godzin zajęć pozalekcyjnych w 56 grupach. Ze wsparcia skorzystało ponad 320 uczniów. Zajęcia prowadziło 20 nauczycieli naszej placówki.

Na zajęciach pozalekcyjnych zarówno chłopcy jak i dziewczynki byli przygotowywani do samodzielnej nauki, pogłębiali wiedzę, rozwijali swoje pasje oraz zdolności. Uczyli się prawidłowego nawiązywania kontaktów, przestrzegania kultury wypowiedzi i zasad poprawnej komunikacji. Nabyli umiejętność planowania i organizacji samodzielnej pracy, bezpiecznego poruszania się w sieci i właściwego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni. Opanowali podstawy programowania w języku scratch. Nauczyli się budować roboty, programować je oraz nimi sterować. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Dzięki pozyskanym środkom z RPOWŚ szkoła mogła zorganizować stacjonarne szkolenia dla nauczycieli mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wiedza i nowe umiejętności informatyczne nabyte w trakcie szkoleń przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli, a zajęcia przez nich prowadzone zyskały nową formę.

Ewaluacja projektu wskazała na znaczący przyrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK na lekcjach.

Uczestnictwo w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zostało pozytywnie ocenione zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Zespół zarządzający projektem składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

Elżbieta Czajkowska

Dorota Rogala

Małgorzata Miłek

Skip to content