Profilaktyka zdrowotna w roku szkolnym 2021/22

W naszej szkole w roku szkolnym 2021/22 realizowaliśmy program „Zdrowo jem, więcej wiem…”, promowaliśmy zasady zdrowego odżywiania, a także edukowaliśmy najmłodszych w zakresie wartości odżywczych owoców i warzyw oraz zdrowych i ekologicznych  przetworów. Kształciliśmy wśród uczniów postawy prozdrowotne. W związku z w/w zadaniami  zorganizowano w klasach młodszych Akcję –Przygotowujemy klasowe zdrowe śniadania, sałatki w każdą środę miesiąca.

Ważniejsze wydarzenia z życia Szkoły Promującej Zdrowie  to: warsztaty i konkursy  plastyczne „Wiem, co jem…”, ”Zdrowo jem, więcej wiem…”.
W związku z w/w konkursem 37  uczniów zajęło ogółem I, II, III miejsca, w konkursie uczestniczyło 68 uczniów. I nagrodę zdobyło 12 uczniów, II nagrodę otrzymało 14 uczniów, III nagrodę otrzymało 11 dzieci. 
Zorganizowano warsztaty klasowe związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, gdzie zaproszono na prelekcję st. sierż. Mariusza Maciąga i Kamila Obarę.

Zorganizowano warsztaty” Ratowniczek II”-uczennice kl. IV ”a” przedstawiły  młodszym kolegom w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszystkie materiały rzeźbiarskie, papiery kolorowe, dyplomy i nagrody oraz poczęstunki  na w/w działania zakupione zostały z dofinansowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, Dzieci i Rodziców serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy Klimontów mgr inż. Markowi Goździewskiemu, Panu inż. Edwardowi Przytuła, Szanownej Komisji reprezentowanej przez Panią Sylwię Burczyńską za umożliwienie, oraz pomoc w zorganizowaniu działań profilaktycznych w naszej placówce.

Skip to content