Profilaktyka, zdrowie i bezpieczeństwo

W Planie pracy Szkoły Promującej Zdrowie ujęto w szerokim zakresie zagadnienia związane z tematami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach zarówno na wsi jak i w mieście. Dzielnicowy policji mł. aspirant szt. Mateusz Przybyła 24.11.2021r. przeprowadził spotkanie związane z bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnością karną nieletnich.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu z dzielnicowym policji zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im w zapobieganiu wypadków. Uczniowie zostali poinformowani o możliwości uzyskania fachowej pomocy ze strony osób konkretnych oraz instytucji. W/w realizacja celów, działań, zadań propagowała zdrowy i bezpieczny styl życia, a tym samym przeciwdziałanie i zapobieganie wypadkom. Nasza Szkoła jest miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego warto, aby odbywały się systematycznie takie zajęcia ratowania życia oraz sposobach niesienia pierwszej pomocy.

Wśród uczniów było duże zainteresowanie w zdobywaniu wiedzy na tematy zdrowotne, m.in. udzielanie pierwszej pomocy. Na podstawie lektury „Mały Ratowniczek” dzieci nauczyły się w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach Szkoły  Promującej Zdrowie wspólnie z dyplomowaną pielęgniarką szkolną p. Joanną Górecką realizujemy  zadania zdrowotne.

Takie pozytywne postawy naszych dzieci rokują optymistycznie na przyszłość. Bezpieczeństwo naszych dzieci to główny cel pracy nas wychowawców. Przy wsparciu policji, straży, przypominamy naszym uczniom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ciągu roku szkolnego prowadzimy na zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych pogadanki edukacyjne o tematyce: „Bądź bezpieczny na drodze- zachowuj się ostrożnie,” „Jestem bezpieczny w domu i szkole,” „Potrafię bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny, ”Bezpieczeństwo, droga i ja” . Uczniowie klas pod opieką nauczycieli przygotowują inscenizacje, teatrzyki, przedstawienia, scenki.

W miesiącu wrześniu i październiku 2021 r. wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 organizowali lekcje praktyczne w  terenie, aby każdy uczeń mógł zobaczyć jakie znaki drogowe znajdują się przy przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniu ulic, jak zachowywać się w ruchu drogowym.

Skip to content