Profilaktyka, zdrowie i bezpieczeństwo – spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W Planie pracy Szkoły Promującej Zdrowie ujęto w szerokim zakresie zagadnienia związane z tematami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach zarówno na wsi jak i w mieście. Dzielnicowy policji mł. aspirant szt. Radosław Pękala w dniu 21.09.2023r. przeprowadził spotkanie związane z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, szkole i w domu. Pozostali Funkcjonariusze Policji, którzy odwiedzili naszą szkołę zapoznali uczniów z zasadami odpowiedzialności karnej nieletnich.
Uczniowie biorący udział w spotkaniu z dzielnicowym policji zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im w zapobieganiu wypadków. Uczniów poinformowano o możliwości uzyskania Fachowej pomocy ze strony osób konkretnych oraz instytucji. W/w realizacja celów, działań, zadań propagowała zdrowy i bezpieczny styl życia, a tym samym przeciwdziałanie i zapobieganie wypadkom. Tego typu spotkania profilaktyczne w dużym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego naszej szkoły. Nasza Szkoła jest miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego warto, aby odbywały się systematycznie takie zajęcia ratowania życia oraz sposobach niesienia pierwszej pomocy. Wśród uczniów było duże zainteresowanie w zdobywaniu wiedzy na tematy zdrowotne, m.in. udzielanie pierwszej pomocy.
Przy wsparciu policji, straży, przypominamy naszym uczniom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Skip to content