OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto ustanowiono w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jednym z głównych przesłań związanych z corocznymi obchodami święta jest promocja wielojęzyczności oraz zwrócenie uwagi na ochronę różnorodności językowej.

Języki zagrożone w Polsce.

Atlas Języków Zagrożonych wymienia w Polsce dziewięć języków zagrożonych wyginięciem: kaszubski, dolnosaksoński, białoruski, poleski, romski, rusiński, słowiński, wilamowski oraz jidysz.

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
Język polski zna ponad 40 milionów osób (na obszarze Polski w 2020 roku zamieszkiwało 38 354 000 osób /GUS/). Język jest dynamiczny, każdy użytkownik ma wpływ na jego kształtowanie. Należy wykorzystać całe jego bogactwo i możliwości, wyeliminować popularne błędy językowe. Zapamiętaj:

Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, organizowanej od 2012 roku przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem kampanii jest Rada Języka Polskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij w link:

www.jezykojczysty.pl