MISTRZOWIE ORTOGRAFII KLAS MŁODSZYCH

„…Urzeczony wdziękiem i urokiem róży,
wiernie, bez zastrzeżeń, żuczek róży służy.
Szydzi z niego róża, ostrzega go  świat.
Nie ma róży bez kolców! Żuczek jednak rad,
szczęściem wokół tryska, on nie widzi wad…”

Dnia 8 czerwca roku w Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyłoniono zwycięzców konkursu dla klas drugich i trzecich „Mistrz ortografii”.

Konkurs ortograficzny miał  na celu szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie klasowych  „Mistrzów ortografii” w roku szkolnym 2020/2021.

Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną.

Uczniowie pisali  dyktanda. Tekst oraz dyktanda i zadania ortograficzne były na wysokim poziomie. Uczniowie musieli wykazać się rozległą  wiedzą ortograficzną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali wychowawcy klas. Po napisaniu  dyktanda komisja konkursowa  wyłoniła „Mistrzów ortografii”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.

Tytuł „Mistrza ortografii 2021” w poszczególnych klasach otrzymali:

Franciszek Dubiel kl. II a

Natalia Papka kl. II b

Jan Sobolewski kl. III a

Tytuł „Wicemistrza Ortografii 2021” otrzymali:

Blanka Czernek kl. II a

Aleksandra Mucha kl. II b

Wiktoria Chrzelest kl. III a

III miejsce w potyczkach ortograficznych zajęli:

Kl. II a Nikola Saniawa

Kl.II b Natalia Sajda

Kl. III a Kacper Nowakowski

Kl. III a Wiktoria Hajduk

GRATULUJEMY!

Skip to content