Mikołajki i profilaktyka uzależnień behawioralnych

W dniu 6 grudnia na terenie Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Zysmana 9 odbyło się wydarzenie profilaktyczno-edukacyjne połączone z mikołajkami. Akcja została przygotowana przez Panią pedagog Monikę Cichoń, Panią Iwonę Judę przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wydarzenie było odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. To nowa grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia. W ramach edukacji profilaktycznej pani pedagog przeprowadziła wiele rozmów dotyczących uzależnień behawioralnych. Aby bardziej przybliżyć temat i zaangażować uczniów, został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat dotyczący wyżej wymienionych uzależnień, odbył się również Quiz wiedzy. Uczniowie chętnie wzięli udział w zaproponowanych działaniach, a wiedza na temat uzależnień behawioralnych okazała się całkiem spora. W hali sportowej uczniowie wspólnie tańczyli wcześniej uzgodniony układ taneczny.

Miło było nam gościć na naszym wydarzeniu przedstawicieli Urzędu Gminy: Panią Annę Sobolewską – skarbnik gminy oraz Panią Sylwię Burczyńską- przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach i tańcu zostali sowicie wynagrodzeni i otrzymali piękne nagrody, które Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów przekazał w ramach środków na profilaktykę. Było pięknie, zabawnie, edukacyjnie i MIKOŁAJKOWO.

Dziękujemy za piękne prezenty i z pewnością powtórzymy to jeszcze raz.

Skip to content