Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

3 grudnia obchodzimy okrągłą 30 rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To święto ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych i zachęcanie nas wszystkich do podjęcia działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Uczniowie naszej szkoły rozumieją, że niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Wspólnie tworzymy otwarty i przyjazny świat dla każdego, niezależnie od dzielących nas różnic. Na każdego człowieka warto spojrzeć przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń.

Skip to content