Lekcja online Ministerstwa Sprawiedliwości w klasie 8 B

30 listopada klasa 8B, na lekcji wiedzy o społeczeństwie, uczestniczyła w lekcji online, którą przeprowadziła Pani Aneta Michalska-Linek Starszy Specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Temat lekcji brzmiał: „A może zostanę prezydentem RP?”.

Punktualnie o godzinie 11.55 połączyliśmy się z prowadzącą zajęcia poprzez aplikację MS Teams. Na początku zajęć zapoznaliśmy się z procedurami wyboru prezydenta, zawartymi w Konstytucji RP oraz kodeksie wyborczym. Konstytucja mówi o tym w rozdziale V. Zgodnie z polską konstytucją prezydent Polski jest najwyższym przedstawicielem naszych władz i gwarantem ciągłości władzy państwowej. To on stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także czuwa nad przestrzeganiem przepisów i postanowień konstytucji. Kadencja prezydenta Polski trwa pięć lat. Jest on wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i w głosowaniu tajnym, co gwarantuje Polakom konstytucja. Prawo do głosowania i wyboru swojego prezydenta ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i tym samym staje się pełnoletni.

Następnie poznaliśmy sylwetki prezydentów Polski po 1989 roku oraz miejsca związane ze sprawowaniem przez niego władzy wykonawczej.

Na zakończenie zajęć Pani prowadząca przygotowała quiz, który był sprawdzeniem naszej wiedzy. Rozwiązaliśmy go bezbłędnie.

Lekcja online była dla nas ciekawym doświadczeniem, które chętnie powtórzymy.

Aneta Kwiecień