Lekcja online „A może zostanę posłem RP?”

24 lutego klasa 8D, na lekcji wiedzy o społeczeństwie, uczestniczyła w lekcji online, którą przeprowadziła Pani Aneta Michalska-Linek, Starszy Specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Temat lekcji brzmiał: „A może zostanę posłem RP?”.

Punktualnie o godzinie 11.55 połączyliśmy się z prowadzącą zajęcia poprzez aplikację MS Teams. Na początku zajęć zapoznaliśmy się z procedurami wyboru posłów, zawartymi w Konstytucji RP oraz kodeksie wyborczym. Konstytucja mówi o tym w rozdziale IV. Zgodnie z polską konstytucją posłem może zostać obywatel polski, który ma pełnię praw obywatelskich i najpóźniej w dniu wyborów ukończył 21 lat. Sejm obraduje ciągle, pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady są jawne. Posiedzenia Sejmu odbywają się zazwyczaj co drugi lub co trzeci tydzień (tzw. tydzień sejmowy). Dłuższe przerwy zdarzają się w okresie wakacyjnym oraz świąteczno-noworocznym, a także pomiędzy ostatnim posiedzeniem Sejmu poprzedniej kadencji i pierwszym posiedzeniem nowej kadencji.

Urzędem wspierającym Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu.

Kompleks budynków Sejmu i Senatu jest usytuowany na skarpie wiślanej w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Piotra Maszyńskiego w Warszawie.

Prowadząca w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam informacje w formie prezentacji, która była wzbogacona w liczne ilustracje i ikonografikę.

 Na zakończenie zajęć Pani prowadząca przygotowała quiz, który był sprawdzeniem naszej wiedzy. Rozwiązaliśmy go bezbłędnie.

Lekcja online była dla nas ciekawym doświadczeniem, które chętnie powtórzymy.

Skip to content