Karta rowerowa

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej.

W dniu 30 maja 2022 r. uczniowie kl. III  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem  egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru.  Pytania dotyczyły znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali  policjanci:

st. sierżant Mariusz Maciąg,

st. sierżant Kamil Obara

Egzamin na kartę rowerową zdało 57 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!

Skip to content