Hymn szkoły

Hymn szkoły

Słowa: ks. Władysław Jabłoński

Muzyka: Jan Skóra

I. Kochał swoją Ojczyznę, oddany jej był

Za nią życie bez reszty poświęcił

W trudzie dnia codziennego nie szczędził swych sił

Takim został w ludzkiej pamięci

Refren

Patron szkoły, Jerzy Ossoliński

Dziś nam wszystkim jako przykład dany

Uczy swą postawą jak należy żyć

Jak bronić wartości i patriotą być

II. Czynił wiele dobrego, wszystkich troską otaczał

Naszym przodkom powierzył się cały

Pozostawił po sobie wielkie dzieła, wspaniałe

Dla potomnych i dla Bożej chwały

Refren

Patron szkoły, Jerzy Ossoliński

Dziś nam wszystkim jako przykład dany

Uczy swą postawą jak należy żyć

Jak bronić wartości i patriotą być

Hymn szkoły – wersja instrumentalna 1

Hymn szkoły – wersja instrumentalna 2
Akordeon: Pan Marek Słowiakowski
Hymn szkoły – wersja wokalna
Akordeon: Pan Marek Słowiakowski, Wokal: Hanna Rożek, Aleksandra Kowalska, Nikola Sobczyk, Milena Korcyl, Julia Korek

Skip to content