Hymn szkoły

Hymn szkoły

Słowa: ks. Władysław Jabłoński

Melodia popularna

Kochał swoją Ojczyznę, oddany jej był

Za nią życie bez reszty poświęcił

W trudzie dnia codziennego nie szczędził swych sił

Takim został w ludzkiej pamięci

Refren

Patron szkoły, Jerzy Ossoliński

Dziś nam wszystkim jako przykład dany

Uczył swą postawą jak należy żyć

Jak bronić wartości i patriotą być

Czynił wiele dobrego, wszystkich troską otaczał

Naszym przodkom powierzył się cały

Pozostawił po sobie wielkie dzieła, wspaniałe

Dla potomnych i dla bożej chwały

Refren

Patron szkoły, Jerzy Ossoliński

Dziś nam wszystkim jako przykład dany

Uczył swą postawą jak należy żyć

Jak bronić wartości i patriotą być

Skip to content