Eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dnia 28 marca 2022 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Zysmana 9 odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach brali udział uczniowie z Klimontowa, Goźlic, Konar i Nawodzic. Turniej otworzyła Pani Dyrektor Elżbieta Czajkowska, która powitała wszystkich zebranych. Test, który rozwiązywali uczniowie przygotowany został przez Państwową Straż Pożarną w Sandomierzu. Uczestnicy turnieju zmierzyli się z pytaniami, w których musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu tematyki pożarniczej oraz pierwszej pomocy. W kategorii klas V-VIII pierwsze miejsce zajęła Iwona Szemraj uczennica klasy VIIId, która będzie reprezentować gminę Klimontów w eliminacjach powiatowych tego turnieju. Uczeń klasy VIIIc Jakub Pawlik zdobył ex aequo drugie miejsce. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Pana Marka Goździewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.

Turniej był okazją do zaprezentowania nowoczesnego samochodu pożarniczego GCBA Volvo należącego do OSP Klimontów. Uczniowie odwiedzili również remizę strażacką.

Skip to content