EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 10 czerwca 2021 r. uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem  egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru.  Pytania dotyczyły znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali  policjanci:

sierżant sztabowy Sebastian Warzocha oraz aspirant Piotr Zwolski

Egzamin na kartę rowerową zdało 40 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY!