DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Miesiąc luty jest poświęcony tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu. Działania, które propagujemy w ciągu całego roku szkolnego szczególnie wzmacniamy w czasie dorocznej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to okazja do refleksji nad dobrodziejstwami i zagrożeniami płynącymi z sieci. Przypominamy wartości i postawy, którymi powinien kierować się każdy świadomy użytkownik internetu.

DBI to globalne wydarzenie obchodzone od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Stanowi zaproszenie do wspólnego działania wszystkich środowisk – społeczności szkolnych, rodzin i instytucji w dziedzinie dbałości o cyfrowe bezpieczeństwo. Organizatorem DBI w Polsce od 2005r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są również: Facebook Polska, Google Polska, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle. Dzień Bezpiecznego Internetu został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!” i miała miejsce 9 lutego. Była ona wyjątkowa ze względu na to, że większość naszej społeczności szkolnej nadal pracuje zdalnie. Przyłączyliśmy się do działań związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zależy nam, aby nasi wychowankowie potrafili bezpiecznie poruszać się po świecie online, nauczyli się podejmowania mądrych decyzji. Uczniowie klas młodszych wprowadzani byli poprzez zabawę do podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci z wykorzystaniem programu edukacyjnego Fundacji Szkoły z Klasą i Google – Asy Internetu. Uczyli się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu w oparciu o podstawowe wartości: życzliwość, siłę, uważność, rozsądek i odwagę.

Bezpieczeństwo cyfrowe jest szczególnie ważne w czasie nauczania zdalnego. Zachęcamy uczniów do przypomnienia sobie zasad współpracy w czasie nauki na odległość.

Pamiętajmy, że te zasady powinny stać się naszą codziennością.

Rodziców i opiekunów zachęcamy do zapoznania się z radami, jak postępować w codziennych sytuacjach związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu i urządzeń mobilnych.