„E-dukacja w gminie Klimontów” – działania podejmowane w roku 2021

W 2021 r. nauczyciele uczący w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie podejmowali szereg działań mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych u uczniów. W tym celu w procesie dydaktycznym wykorzystywali technologię informacyjno- komunikacyjną. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, w czasie których wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu. Najczęściej korzystano z laptopów, tabletów, … Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW”

Dnia 30 listopada 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie zakończyła realizację projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.           Projekt miał na celu doposażenie szkoły w nowoczesne środki technologii informacyjno-komunikacyjnej, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK oraz zwiększenie kompetencji kluczowych, … Czytaj dalej

Skip to content