Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     

I  właśnie z tej okazji 13 października 2021 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy V a. Młodzi artyści pod kierunkiem nauczycieli: Danuty Kowalskiej i Joanny Hamerskiej przygotowali program artystyczny, wyrażając w ten sposób podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Wspaniałym tłem tego występu była dekoracja przygotowana przez  Panią Urszulę Sadowską i Panią Monikę Zieję.     

Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom szkoły podziękowań i kwiatów, przyznania nagród Dyrektora i Burmistrza. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego Pani Dyrektor, Elżbieta Czajkowska życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.