„E-dukacja w gminie Klimontów” – działania podejmowane w roku 2021

W 2021 r. nauczyciele uczący w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie podejmowali szereg działań mających na celu zwiększenie kompetencji kluczowych u uczniów. W tym celu w procesie dydaktycznym wykorzystywali technologię informacyjno- komunikacyjną. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, w czasie których wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu. Najczęściej korzystano z laptopów, tabletów, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych, interaktywnej podłogi oraz klocków Lego Mindstorms Education EV3.

Uczniowie, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania mogli uczestniczyć w trzech rodzajach zajęć rozwijających. Były to zajęcia: „Bezpieczna cyberprzestrzeń”, „Scratch dla początkujących” oraz „Planeta robotów”. W trakcie zajęć szkolnych realizowano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie uczyli się rozpoznawać czyhające w sieci zagrożenia oraz prawidłowo na nie reagować. Poznali podstawy programowania w języku Scratch oraz budowy i programowania robotów. Najciekawszym momentem zajęć rozwijających było testowanie funkcjonalności opracowanych przez uczniów programów. Pozwalało to poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy i uczyło wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.

Zarówno zajęcia obowiązkowe jak i rozwijające cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli. W trakcie zajęć zaobserwowano znaczący przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Nauczyciele w trakcie pracy z uczniami wykorzystywali wiedzę i umiejętności, które nabyli w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów”. Ponadto na bieżąco wzbogacali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Poszerzali swoją wiedzę dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz wymieniając się informacjami. Działania podejmowane w roku 2021 będą kontynuowane w następnych latach.

Małgorzata Miłek i Dorota Rogala

Skip to content