231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Społeczność uczniowska naszej szkoły czynnie włączyła się w obchody majowego święta.

Z tej okazji uczniowie klas 7b, 8a, 8b i 8c przygotowali okolicznościowy występ, który 29 maja przedstawili uczniom naszej szkoły a 3 maja społeczeństwu Miasta i Gminy Klimontów w czasie gminnych obchodów. Delegacje uczniów złożyły również wiązanki kwiatów przy pomnikach.

Skip to content