E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Programowanie dziś nie jest już tylko domeną informatyków. Przejawia mim zainteresowanie coraz więcej dzieci i młodzieży. Nauka kodowania sprzyja nabyciu niezbędnych umiejętności w dorosłym życiu, rozwija kreatywność, uczy logicznego i analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

Po ponad miesięcznej przerwie za zgodą jednostki nadzorującej realizację projektu od dnia 27 kwietnia 2020 roku zostały wznowione zajęcia w siedmiu grupach „Scratch dla początkujących” oraz w dwóch grupach „Bezpieczna cyberprzestrzeń”.

Zajęcia zmieniły formę ze stacjonarnych na on-line i były prowadzone poprzez platformę Microsoft Teams. Zmiana ta podyktowana była potrzebą zrealizowania zaplanowanych godzin tak, aby uczniowie, którzy brali udział w zajęciach, a uczęszczali do najstarszych klas naszej szkoły mieli możliwość otrzymania certyfikatu będącego zwieńczeniem ich intensywnej pracy. Ostatnia grupa zakończyła zajęcia 2 czerwca 2020r. – tym samym udział w projekcie zakończyło 60 uczniów. Łącznie on-line odbyło się 109 godzin zajęć.

Uczniowie w trakcie zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem. Umiejętności niektórych z nich są bardzo wysokie, sami tworzą swoje gry i publikują je w sieci. Na zajęciach on-line uczniowie pracowali samodzielnie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, prowadzili ożywione dyskusje, pamiętając o kulturalnym zachowaniu się.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

                                                                                                         Dorota Rogala

                                                                                                         Małgorzata Miłek