EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej.

W naszej szkole Egzamin na Kartę rowerową przeprowadzony będzie (najprawdopodobniej) w miesiącu wrześniu 2020 r.

W związku z tym podajemy treści i przykładowe testy (do poczytania, zapamiętania, utrwalenia podstawowych zasad w ruchu drogowym).

Znaki

Skrzyżowania

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych, skrzyżowania

Test numer 01

Test numer 02

Test numer 03

Test numer 04

Test numer 05

Zachęcamy do nauki online https://kartarowerowa.net.pl/

Więcej znaków drogowych https://znaki-drogowe.pl/

Kodeks Drogowy dla rowerzystów