CHROŃMY ZWIERZĘTA

CHROŃMY ZWIERZĘTA

Kolejna pomoc dla Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy Zwierzęta” Schronisko u Machowiaków

 Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym również w tym kontynuowaliśmy akcję pomocy zwierzętom ze „Schroniska dla Zwierząt” które znajduje się w Tarnobrzegu – Machowie. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania już od najmłodszych lat gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom. Już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do „braci mniejszych”, nie tylko do ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym. By uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt, tych które są
w naszych domach i tych, dla których domem jest schronisko.

Uczniowie naszej szkoły od kilku miesięcy zaangażowali się w akcje charytatywną „Pomagamy zwierzętom bezdomnym”. Sytuacja pandemii i zawieszenia zajęć oraz  wszelkich wyjazdów spowodowała, że akcja pomocy zwierzętom została przerwana, co nie znaczy że zapomnieliśmy o bezdomniakach. Zebraliśmy sporo żywności, koców, kołder oraz innych potrzebnych rzeczy dla podopiecznych tego schroniska.  Ponieważ wspólny wyjazd z dziećmi tym razem nie mógł się odbyć, a sytuacja zwierząt w tym czasie uległa znacznemu pogorszeniu, opiekujący się akcją nauczyciele zebrali zgromadzone dla zwierząt rzeczy oraz  żywność i osobiście zawieźli i przekazali je  w imieniu wszystkich dzieci do schroniska.  Zgromadzona żywność znacznie wpłynęła  na poprawę sytuacji zwierząt, których w czasie pandemii nie tylko znacznie przybyło  ale również na ten czas zostali pozbawieni opieki i pracy wolontariuszy.

Radością napawa fakt, że tak wielu uczniów bierze udział w tej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. Staramy  się  zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko. Jestem pewna, ze uczniowie naszej szkoły, którzy włączyli się w akcję pomocy, nigdy nie skrzywdzą żadnego zwierzęcia. Jesteśmy z Was bardzo dumni i dziękujemy Wam i Waszym rodzicom. Od września kontynuujemy naszą akcję. Poniżej kilka fotek piesków wszystkie tęsknią i czekają na człowieka.