KOMUNIKATY

NAUCZANIE ZDALNE 2019/20 Procedury – postępowania w PSP w Klimontowie w czasie udzielania konsultacji uczniom kl. I-VI w czasie epidemii  koronawirusa COVID – 19 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIMONTOWIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania … Czytaj dalej KOMUNIKATY