UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca 2019 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym dniu o godzinie ósmej, w kościele parafialnym,  odprawiona została msza święta w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie rozpoczęła się wyjątkowa uroczystość pożegnania Absolwentów z klas ósmych i klas trzecich gimnazjalnych. Po raz ostatni sztandar Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II brał udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego. O 10.30 zabrzmiał polonez. Absolwenci wykonali przygotowany, pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego, układ. Był to niezapomniany, wzruszający widok. Następnie odbyła się część oficjalna uroczystości: odśpiewanie hymnu narodowego, przekazanie sztandaru uczniom klas 7 oraz ślubowanie Absolwentów. Po części oficjalnej Pani Dyrektor Elżbieta Czajkowska oraz Pani Wicedyrektor Barbara Bilska wręczyły uczniom klas ósmych i trzecich gimnazjalnych Dyplomy Absolwenta, świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody za uzyskanie najwyższego wyniku na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie ósmoklasisty, za stuprocentową frekwencję oraz aktywny udział w życiu szkoły. Było również miejsce na wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas siódmych. Podziękowania otrzymali również Rodzice, którzy przez wszystkie lata nauki swoich dzieci, wspomagali szkołę wpłatą na rzecz Rady Rodziców. Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna, uświetniona występami Absolwentów. Nie zabrakło ciepłych słów i drobnych upominków od uczniów klas siódmych dla starszych kolegów i koleżanek, kończących szkołę. Absolwenci skierowali podziękowania do Pani Dyrektor Elżbiety Czajkowskiej, Pani Wicedyrektor Barbary Czuja, Pani Wicedyrektor Barbary Bilskiej, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły a także pożegnali nauczycieli, którzy w tym roku odchodzą na zasłużoną emeryturę.
Pani Dyrektor podziękowała również za pracę w Zarządzie Rady Rodziców Przewodniczącej Rady Pani Agnieszce Lipińskiej oraz Pani Edycie Lesiak- Nawrockiej. Zakończenie roku szkolnego przebiegało w miłej, wzruszającej atmosferze. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu Rodziców oraz Nauczyciele emeryci. Po rozdaniu świadectw w klasach, rozpoczęliśmy zasłużone WAKACJE.