DZIEŃ SPORTU NA STADIONIE W KLIMONTOWIE

DZIEŃ SPORTU NA STADIONIE W KLIMONTOWIE

Dnia 7 czerwca 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wzięli udział w Olimpiadzie Lekkoatletycznej. Organizatorem Olimpiady był Wójt Gminy Klimontów oraz Dyrektor PSP Klimontów Elżbieta Czajkowska. Chętnych do zawodów sportowych nie brakowało i mimo wysokiej temperatury powietrza wytrwale walczyli w przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego konkurencjach: biegi, rzut piłeczką palantową, skok w dal i rzut piłką lekarską, by sprawdzić się, wygrać i otrzymać upragniony medal czy puchar.

W czasie olimpiady zarówno zawodnicy jak i kibice skorzystali z przygotowanego przez organizatorów poczęstunku a na koniec zmagań sportowych na wszystkich czekały lody.