SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM POLICJI

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM POLICJI

Bezpieczeństwo naszych dzieci to główny cel pracy nas wychowawców. Przy wsparciu naszego dzielnicowego policji   przypominamy naszym uczniom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ciągu całego roku szkolnego prowadzimy pogadanki, prezentacje, warsztaty  o tematyce: „Bezpiecznie spędzaj czas wolny…”, „Bądź bezpieczny na drodze- zachowuj się ostrożnie”, „Jestem bezpieczny w domu i szkole” , „Potrafię bezpiecznie i zdrowo spędzać czas wolny”. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów  opracowano regulaminy szkolne.

Dnia 07 czerwca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego zorganizowano spotkanie z dzielnicowym policji.

Naszymi gośćmi byli sierż. szt. policji Mateusz Przybył oraz Pani Krzysztofa Abramczyk. Celem spotkania było przypomnienie uczniom ogólnych zasad bezpieczeństwa na nadchodzące wakacje 2019. Pan Mateusz i Pani Krzysztofa  przypomnieli uczniom klas 0-6 podstawowe zasady na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w domu  Nasi uczniowie w skupieniu i z wielką uwagą słuchali rad i wskazówek dzielnicowych  policji. Dziękujemy.

Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie