KONKURS „CO WIEM O ZDROWIU”

KONKURS „CO WIEM O ZDROWIU”

W dniu 11.06.2019 r. odbył się konkurs skierowany do uczniów klas 0 – III naszej szkoły.

Głównym celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz popularyzacja zachowań prozdrowotnych, w tym nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia.

W konkursie wzięło udział 6 drużyn klasowych. Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W trakcie rozwiązywania zadań konkursowych uczniowie korzystali ze sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu „E- edukacja w Gminie Klimontów”.