UMIEM PŁYWAĆ 2019 W NASZEJ SZKOLE

UMIEM PŁYWAĆ 2019 W NASZEJ SZKOLE

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

Pierwsza edycja programu w naszej szkole

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie  ruszył Program dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem Pływać”. Organizatorem programu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Program realizowany będzie w terminie od 4 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. w wymiarze 20 godzin nauki pływania na pływalni w Baćkowicach. W programie uczestniczą uczniowie ze szkoły podstawowej w Klimontowie oraz ze szkoły podstawowej w Goźlicach. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka,  przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Również istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem  zapobiegawczym  jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji. Koordynatorami programu na terenie naszej gminy są Paweł Saniawa  i Krzysztof Dywan.

Rozmiar czcionki
Kontrast