KOLEJNY SZCZEBEL PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI ZDOBYTY

KOLEJNY SZCZEBEL PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI ZDOBYTY

W ramach realizacji projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w dniach od 28 stycznia do 21 lutego 2019 r. odbywał się kolejny kurs doskonalący pt. „Tablica interaktywna i bezpieczna cyberprzestrzeń”. Realizowany był w dwóch grupach. Ukończyło go i otrzymało zaświadczenia 52 nauczycieli naszej szkoły.