MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM

MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM

Od 1 do 30 listopada 2018 roku w świetlicy szkolnej włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, której celem było zbieranie pluszaków dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Wręczanie poszkodowanym dzieciom misiów to wsparcie psychologiczne i minimalizowanie stresu wywołanego niebezpiecznymi zdarzeniami.
Uczniowie i wychowawcy świetlicy zebrali 146 pluszowych zabawek. Przede wszystkim były to misie, ale zdarzały się także inne zwierzątka. Wszystkie zabawki były czyste, zadbane, a wiele z nich – to nowe pluszaki, zakupione specjalnie dla tej akcji. Dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz wychowawcom za włączenie się do akcji. 4 grudnia zabawki zostały przekazane wolontariuszowi-koordynatorowi akcji z terenu powiatu sandomierskiego – Pani Monice Smardz, której towarzyszyli funkcjonariusze policji. Pani Monika podziękowała dzieciom za ich zaangażowanie i postawę pełną empatii.
W świetlicy szkolnej trwają obecnie akcje: Góra grosza, Szlachetna Paczka, zbieranie nakrętek oraz zbieranie zabawek dla dzieci z Domu Dziecka. Każda szkolna akcja ma odzwierciedlenie w działaniach wychowawczych naszej świetlicy.